Annuncio Do sprzedania nowa dokumentacja dla MOPS

Do sprzedania nowa dokumentacja dla MOPS

Nessuna immagine disponibile
Program Rodzina 500 plus na pierwsze dziecko. Warto przypomnieć, że do 30.06.2019 r. świadczenie wychowawcze było przyznawane na drugie i kolejne dziecko lub na pierwsze bądź jedyne – po spełnieniu sprawdzian dochodowego. W nowelizacji przedmiotowej ustawy zadecydowano o rozszerzeniu od 1.07.2019 r. programu „Rodzina 500 plus” na pierwsze innymi słowy jedyne dziecko do 18. roku egzystowania – bez miara dochodowego. Ponadto prawo do świadczenia z tego programu będą miały również dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (do 18. roku życia).

Offerta:

Contatto: Maciej, Żory, tel. 7622424956, email: maciej-22@gazeta.pl
Data aggiunta: 28-06-2020